Internat i Göteborg 16-17/3, 2017

Publicerad
2016-12-07 18:51:20
Skribent
Johan Agardh

Välkommen till vårt internat i Göteborg 16-17/3 2017, på Gamla Varvet!

Vi börjar med lunch torsdag 16/3 kl 12.00 och avslutar fredag 17/3 med en gemensam lunch!

Detta blir tredje året som vi erbjuder alla medlemmar att träffas i Internatform och vara med och forma Delföreningens verksamhet.

Denna gång blir temat: ”Kommunikation med omvärlden”.
Vi kommer att diskutera frågor som: Hur får man ut ett budskap, exempelvis om barns situation i Sverige och globalt, barns behov och rättigheter, etc, på ett trovärdigt och engagerande sätt? Hur kan vi själva vara delaktiga i att forma samhällsdebatten? Hur kan vi ta hjälp av media i denna viktiga del av arbetet? Och hur kan man förbereda sig på att möta journalister, som har en egen agenda och försöker att skada vår trovärdighet?

Till vår hjälp har vi Pia Jurvanen, journalist som numera arbetar på Regeringskansliet.

Vi kommer även, nu när vi snart har existerat 3 år som delförening, att ha en diskussion om vår värdegrund och om vilket budskap vår delförening står för. Som kanske inte alla känner till, så får vi ofta agera remissinstans vid olika myndighetsbeslut som rör barns situation i Sverige. Viktigt att så många medlemmar som möjligt är med och deltar i denna diskussion, som är central för delföreningens ansikte utåt! Vi hoppas också att vi under dessa två dagar ska kunna ha en dialog med BLF´s styrelse, antingen IRL eller via skype om vårt mandat att yttra oss i olika frågor.

Kostnaden för internatet är 1336 kr, vilket inkluderar lunch torsdag, övernattning, frukost och lunch fredag samt kaffe etc. BLF´s rekommendation är att arbetsgivaren betalar arbete inom BLF´s regi. Om arbetsgivaren inte betalar kan Delförening ge ekonomiskt stöd för deltagande.

Anmälan till Internatet görs genom att maila brunethomas0@gmail.com. Skriv gärna var ni jobbar och om er arbetsgivare betalar resa och uppehälle! Anmälan ska vara inne senast 1701311

Hör gärna av er på mail om ni undrar något!

Thomas Brune

forum Kommentarer

Kommentera