Inför Barnveckan 2017

Publicerad
2017-04-11 14:16:12
Uppdaterad
2017-04-11 14:16:59
Skribent
Johan Agardh

Kära medlemmar!

Barnveckan närmar sig med stormsteg och som delförening är vi aktiva med många olika programpunkter. Vi hoppas att se er där!

Invigningstalare är Prof. Bhutta, ordförande för International Pediatric Association, med ämnet ”Child Health in changing times; challenges and opportunities”. Han är en mycket inspirerande föreläsare som får oss att reflektera över barnens hälsosituation i världen.

Andra punkter vi, som delförening är involverade i är:

  • What can we learn from low- and middle income countries; are we drowning our children? Prof. Bhutta inleder med konkreta exempel på vad vi kan lära oss av låg och medelinkomstländer. Därefter presenterar Prof. Maitland sin studie (FEAST) med resultat som helt vänder upp och ner på vår syn på vätskebehandling i akuta situationer. Studien kommer att diskuteras utifrån ett globalt och svenskt perspektiv.
  • Sickelcellanemi. I fem olika delar får vi lära oss mer om sickelcellanemi; barnhälsovårdsöverläkare Johanna Rubin berättar om sjukdomens fysiologi, därefter presenteras det svenska vårdprogrammet och Prof. Gustafsson guidar oss igenom stamcellstransplantationer. Vi har bjudit in Prof. Williams som kommer att tala om sickelcellssjukdomen i Afrika.
  • Hur kan vi stödja nyligen anlända barn och ungas hälsa och utveckling? Prof. Ascher berättar om sin unika forskningsstudie om barn som lever som gömda i Sverige och den extrema utsatthet de lever i. Vi får även veta hur flyktingteamet i Göteborg arbetar och till sist berättar Lars H Gustafsson om hur vi kan möta barn på flykt genom att levandegöra barnkonventionen.
  •  Prof. Khalid Aziz, Alberta University in Edmonton, Canada pratar om Quality improvement in low resourced environments.

Vi kommer ha årsmöte kl 17.30 på måndagen den 24/4 och alla medlemmar är varmt välkomna att delta! Vi har många intressanta spännande ämnen att diskutera bl.a. ändring av stadgarna och delföreningens fortsatta projekt och arbete. Ta med dig en kamrat, ett glas mingel-drink och bubbla och babbla vidare med oss! Se bifogade dokument.

Vi ses på Barnveckan!

Styrelsen

 

forum Kommentarer

Kommentera