Call for abstract

Publicerad
2017-05-09 14:22:38
Skribent
Johan Agardh

Bästa kollegor i Global barn och ungdomshälsa!

Jag skickar här ett ”Call for abstract” som jag talade om på seminariet under Barnveckan. Läkare Utan Gränser skall ha  en konferens i Dakar 15-16 December 2017 dit alla är välkomna att skicka in ett abstract. Vg se bifogad information.

Bifogad fil: Call-for-abstract-2017.pdf

Vänliga hälsningar,

Kristina Elfving
barnläkare i Göteborg

forum Kommentarer

Kommentera