Om oss

Svenska Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- och Ungdomshälsa bildades 2014 under Barnveckan i Malmö.

Om-oss2

Inom medicin – och särskilt inom pediatrik – blir ett globalt synsätt mer och mer nödvändigt genom globalisering, migration och för att uppfylla FNs barnrättskonvention och FNs milleniemål. Global medicinsk kunskap behövs både för arbete i Sverige och utom landets gränser.

Delföreningens syfte är att främja en positiv utveckling för barn och ungdomars hälsa i världen genom att:

  • Skapa nätverk för internationella utbyten
  • Verka för utbildningar i Global Hälsa
  • Samverka med universiteten och främja vetenskapen
  • Lyfta det pediatriska och barnrättsperspektivet i globala hälsofrågor
  • Arbeta för barnets bästa på individ-, grupp- och samhällsnivå i Sverige och världen över

Delföreningen Global Barn- och Ungdomshälsa välkomnar barnläkare och andra läkare med intresse för barns globala hälsofrågor.


access_time 2016-04-04 10:54:00

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender