Styrelsen

ORDFÖRANDE
Maria Mossberg
maria.mossberg@med.lu.se


Barnläkare, Doktorand Pediatrik
Barn och Ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus
Maria-Mossberg
VICE ORDFÖRANDE
Henry Ascher

henry.ascher@gu.se

Barnläkare. Startade Rosengrenska kliniken
Göteborg
Ascher-Henry
SEKRETERARE
Liv Lyngå von Folsash
liv.lynga_folsach@med.lu.se

Barnhälsovårdsöverläkare/Barnläkare
Kunskapscentrum för Barnhälsovård Region Skåne, Barnkliniken SUS
Liv-Lynga-styrelsen
KASSÖR
Thomas Brune
thomas.brune@sodersjukhuset.se

Neonatolog
Neonatalenheten, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm
Thomas-Brune
VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Britt Gustafsson
Britt.Gustafsson@ki.se

Professor, Barnonkolog
Uppsala
Britt-Gustafsson
LEDAMOT
Johanna Rubin
johannarubin@gmail.com

Barnhälsovårdsöverläkare/Barnläkare
S:t Görans Sjukhus, 112 81 Stockholm
Johanna-Rubin-1
LEDAMOT
Kathy Falkenstein Hagander
kathy.falkenstein.hagander@gmail.com

Barnhälsovårdsöverläkare/Barnläkare
Kunskapscentrum för Barnhälsovård Region Skåne, Barnkliniken SUS
Kathy-150x150
LEDAMOT
Marja Jurvanen
marja.jurvanen@skane.se

Överläkare, Barnkliniken och Övergripande studierektor, Skånevård Kryh
Barncentrum, Centralsjukhuset Kristianstad
Marja-Jurvanen
LEDAMOT
Louise Laurell
gocalola@gmail.com

Överläkare
Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Louise-Laurell
LEDAMOT
Christian Gadsbøll
christian.gadsboll@ltkalmar.se

ST-läkare
Barn- och Ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar
Christian-Gadsboll
LEDAMOT
Tobias Alfvén
Tobias.Alfven@ki.se

ST-läkare
St-läkare på Sachska Barnsjukhuset, forskare på KI med fokus på global hälsa
T-A
LEDAMOT
Anders Hjern
anders.hjern@chess.su.se

Barnläkare, Professor CHESS
Anders-Hjern-styrelsen
BLU-REPRESENTANT
Helena Hildenwall
Helena.Hildenwall@karolinska.se

ST-Läkare, Forskare Global Hälsa på Karolinska Institutet
SUPPLEANT
Susanna Myrnerts Höök
susannamyrnerts@hotmail.com

Barnläkare
Forskare Centre for International Health, Bergens Universitet, Norge
Susanna-Myrnerts
REVISOR
Åsa Granquist
Asa.granquist@skane.se

Barnläkare, Ansvarig för Barnakuten Malmö
Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Asa-Granquist
REVISOR
Maria Öreberg
Mariaor@ltkalmar.se

Överläkare med ansvar för barnneurologi o habilitering
Barn- och Ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar
VALBEREDNING
Sahar Nejat
saharnejat@hotmail.com

ST-läkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska, Solna
Sahar-Nejat
VALBEREDNING
Kristina Elfving
kristina.elfving@vgregion.se

Barnläkare
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Kristina-Elfving-150x150

access_time 2016-10-03 17:23:12

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender