Mini-kurs i Global barnhälsa - Neonatologi och Nutrition i ett globalt perspektiv för barnläkare

Föreläsningar och praktiska övningar med Thomas Brune, Tobias Alfvén, Nicolas Pejovic, Susanna Höök och Sahar Najar

Introduktion med Tobias Alfvén och Thomas Brune

Mini-kurs i Global Hälsa Mini-kurs i Global Hälsa

Thomas Brune - Neonatologi Thomas Brune – Neonatologi

Sahar Nejat - Nutrition Sahar Nejat – Nutrition

Hud mot hud i praktiken Hud mot hud i praktiken

Intra-osseösa infarter med små resurser Intra-osseösa infarter med små resurser

Att mäta hjärtfrekvens under återupplivning av nyfödda med LifeTap, en ny mobil-app Att mäta hjärtfrekvens under återupplivning av nyfödda med LifeTap, en ny mobil-app

 


access_time 2016-04-25 01:04:18

announcement Nyheter

event Kalender