Global hälsa i Sverige

9-gl-halsa-i-sverige
Vi lever i ett land med människor från många olika kulturer och länder. Sjukdomspanoramat och kunskapen om olika diagnoser varierar beroende på vilken kulturell bakgrund man har och vilken utbildningsnivå man haft tillgång till i sitt ursprungsland.

Kunskapen och erfarenheten om olika kulturer och globala diagnoser varierar hos svenska läkare. FN:s barnrättskonvention och svensk lagstiftning uttrycker tydligt vår skyldighet att erbjuda vård på lika villkor till alla barn och ungdomar. En jämlik vård förutsätter ökat fokus på vissa grupper i samhället såsom barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden, minderåriga ensamkommande flyktingar, barn i asylsökande familjer, adoptivbarn och ’’surrogatbarn’’.

Barnläkarföreningens delförening för Global hälsa vill

  • Bidra med ökad kompetens och underlätta arbetet för svenska läkare som i sitt dagliga arbete möter olika globala hälsoproblem.
  • Att alla barn, oavsett bakgrund eller ursprungsland, behandlas lika inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet (artikel 2).
  • Verka för nationella riktlinjer för att alla barn och ungdomar skall erbjudas god hälso- och sjukvård oavsett var i landet man befinner sig (artikel 24).

Rekommenderade länkar

  • Den nya patientlagen där barnets inflyttande och rätt till information stärks
  • Ibland kan det vara klurigt att tolka barnkonventionens artiklar och då kan det vara bra att det finns Allmänna kommentarer från barnrättskommittén för 17 artiklar (hittills) på barnombudsmannens hemsida

access_time 2016-04-04 11:06:17