Vidareutbildning av barnläkare och annan sjukvårdspersonal

kurs-gbuh

KURS: Barnsjukvård i ett globalt perspektiv, Barnveckan 2014

Mål

  • Att öka kunskapen om globala problem bland barnläkare och annan sjukvårdspersonal som arbetar med barn och ungdomar.

Genomförande

  • Vi önskar främja ökat bilateralt utbyte med kollegor från andra länder.
  • Utbildning för alla BLF’s medlemmar:
    • Barnveckan
    • Riksstämman
  • Delföreningen kommer att hålla i seminarier/utbildningsmoment för delföreningens medlemmar.

Utbildningar i delföreningens regi

Gratis internetbaserade utbildningar


access_time 2016-04-04 11:00:34

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender