Vidareutbildning av barnläkare och annan sjukvårdspersonal

kurs-gbuh

KURS: Barnsjukvård i ett globalt perspektiv, Barnveckan 2014

Mål

  • Att öka kunskapen om globala problem bland barnläkare och annan sjukvårdspersonal som arbetar med barn och ungdomar.

Genomförande

  • Vi önskar främja ökat bilateralt utbyte med kollegor från andra länder.
  • Utbildning för alla BLF’s medlemmar på barnveckan.

Gratis internetbaserade utbildningar


access_time 2020-05-21 14:29:02