Facebook

Vi finns på Facebook där vi lägger upp nyheter, artiklar, evenemang med mera inom Global Barn- och Ungdomshälsa både i Världen och Sverige.

Gilla oss gärna där för att få uppdateringar och dela intressanta inlägg!

Kom gärna med tips om saker vi kan sprida där.


access_time 2020-10-02 16:21:49