Enkätundersökning

Vintern/våren 2020  genomförde Global Barn- och Ungdomshälsa en enkätundersökning bland läkare inom barnsjukvården i Sverige med syftet att kartlägga intresse, erfarenheter, möjligheter och hinder för läkare inom barnsjukvården i Sverige att arbeta en period utomlands i låg- och medelinkomstland. Här är länk till rapporten med resultaten.


access_time 2020-11-24 19:33:40