Etik

etik-img

De etiska frågeställningarna i vården är ofta av sådan karaktär att de berör oss inte enbart som yrkesutövare utan även som människor.

Det är viktigt att ha en stark och trygg värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna. Hippokratiska eden som traditionellt har svurits av läkare skrevs redan på 500-talet fkr och beskriver god läkaretik. Under efterkrigstiden ansåg FN att det behövdes globala etiska riktlinjer för läkare och Genèvedeklarationen skapades, detta skedde 1948. Genèvedeklarationen baserar sig på den Hippokratiska eden.

Att arbeta i en kontext som man inte är van vid, exempelvis ha knappa resurser både materiellt, personalmässigt samt även behöva ta svåra ställningstaganden, kan vara psykiskt och fysiskt påfrestande samt ge många etiska dilemman. Det är viktigt att man har tänkt igenom de etiska frågeställningarna för att minska risken för att en vårdtagare eller anhörig ska känna sig kränkt alternativt att du som yrkesutövare ska känna dig otillräcklig. Du bör ha som grundregel att något du inte skulle göra hemma gör du inte heller när du åker ut. Det är även viktigt att respektera lokala riktlinjer och traditioner.


access_time 2019-08-30 09:12:53