Webinar

Global Barn- och Ungdomshälsa anordnar regelbundet webbinarier. Här finner du länkar till inspelningar av dessa.

Stefan Swartling Peterson – Pandemin och Barnen

Barn blir som regel inte svårt sjuka av Covid-19, men drabbas ändå hårt.
Professor Stefan Swartling Peterson är professor i Global hälsa vid Uppsala universitet och var global hälsochef för UNICEF i New York mellan 2016-2020. Berättar här hur pandemin påverkat den globala barnhälsan. Från 19 november 2020.

Effekter av Covid-19-pandemin på barnvaccinationer globalt – Ann Lindstrand

Ann Lindstrand, Barnläkare och Coordinator of the WHO Expanded Programme on Immunizatio, berättar om effekter av Covid-19-pandemin på barnvaccinationer globalt. Från den 2 oktober 2020.


access_time 2021-02-16 19:40:03