Styrelsen 2021/22

ORDFÖRANDE
Mårten Larsson
larsson.marten@gmail.com


ST-läkare Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
VICE ORDFÖRANDE
Henry Ascher

henry.ascher@gu.se

Barnläkare. Professor i Folkhälsa på Göteborgs Universitet. Startade Rosengrenska kliniken
Göteborg
Ascher-Henry
SEKRETERARE
Johan Berg
johan.berg.449@hotmail.comST-läkare Barnmedicin, Barnkliniken Skånes Universitetssjukhus
KASSÖR
Olivia Brunell
olivia.brunell@kbh.uu.se
ST-läkare Barnmedicin, Uppsala
Doktorand vid institutionen International Maternal and Child Health (IMCH), Uppsala
VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Helena Hildenwall
Helena.Hildenwall@ki.seBarnläkare på Barnakuten Huddinge, Stockholm
Docent i Global Pediatrik på Karolinska Institutet
LEDAMOT 

Manuela Isacsson Lequerica 

manuela.isacson@gmail.com

 

ST-läkare Barnmedicin, Västervik

Doktorand i Pediatrik

LEDAMOT
Marie Inhammar
inhammar@gmail.com

ST-läkare Barnmedicin, Uppsala
BLU-representant
LEDAMOT
Bahar Kiasat
bahar.kiasat@sll.se

ST-läkare Barnmedicin, Uppsala
Doktorand vid institutionen International Maternal and Child Health (IMCH), Uppsala
LEDAMOT
Stéphanie Lameri
stephanie.lameri@hotmail.comST-läkare Barnmedicin, Barnkliniken Skånes Universitetssjukhus
ADJUNGERAD LEDAMOT
Thomas Brune
thomas.brune@sodersjukhuset.seNeonatolog
Neonatalenheten, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm
Thomas-Brune
REVISOR
Maria Öreberg
Mariaor@ltkalmar.se
Överläkare med ansvar för barnneurologi och habilitering
Barn- och Ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar
REVISOR
Christian Penno
Christian.penno@skane.se
Överläkare, Barnkliniken Helsingborg
 

VALBEREDNING
Mats Blennow
mats.blennow@ki.se

Neonatolog, Karolinska sjukhuset
Professor i Neonatologi, Karolinska Institutet

VALBEREDNING 
Britt Gustafsson
britt.gustafsson@ki.se
Professor och överläkare i pediatrisk hematologi,
Karolinska Institutet

 

 


access_time 2021-09-10 19:37:38