Styrelsen

ORDFÖRANDE
Mårten Larsson
larsson.marten@gmail.com


ST-läkare Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
VICE ORDFÖRANDE
Henry Ascher

henry.ascher@gu.se

Barnläkare. Startade Rosengrenska kliniken
Göteborg
Ascher-Henry

SEKRETERARE
Johan Berg
johan.berg.449@hotmail.com

ST-läkare Barnmedicin, Barnkliniken Skånes Universitetssjukhus

KASSÖR
Thomas Brune
thomas.brune@sodersjukhuset.se

Neonatolog
Neonatalenheten, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

Thomas-Brune
VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Helena Hildenwall
Helena.Hildenwall@ki.se 

Barnläkare på Barnakuten Huddinge, Stockholm
Forskar inom Global Pediatrik på Karolinska Institutet

LEDAMOT
Maria Mossberg
maria.mossberg@med.lu.se

Barnläkare, Doktorand Pediatrik
Barn och Ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

Maria-Mossberg
LEDAMOT
Marie Inhammar
inhammar@gmail.com

ST-läkare Barnmedicin, Uppsala
BLU-representant
LEDAMOT
Olivia Brunell
olivia.brunell@kbh.uu.se

ST-läkare Barnmedicin, Uppsala
Doktorand vid institutionen International Maternal and Child Health (IMCH), Uppsala
SUPPLEANT
Tobias Alfvén
Tobias.Alfven@ki.se

ST-läkare
St-läkare på Sachska Barnsjukhuset, forskare på KI med fokus på global hälsa
T-A
SUPPLEANT
Anders Hjern
anders.hjern@chess.su.se

Barnläkare, Professor CHESS
Anders-Hjern-styrelsen

REVISOR
Maria Öreberg
Mariaor@ltkalmar.se

Överläkare med ansvar för barnneurologi och habilitering
Barn- och Ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar

 REVISOR
Christian Penno
Christian.penno@skane.se

Överläkare, Barnkliniken Helsingborg

 
 VALBEREDNING
Kristina Elfving
kristina.elfving@vgregion.se

Barnläkare
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Kristina-Elfving-150x150
 VALBEREDNING
Mats Blennow
mats.blennow@ki.se

Neonatolog, Karolinska sjukhuset
Professor i Neonatologi, Karolinska Institutet

 

 


access_time 2019-09-16 14:37:09

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender