Grundutbildning

utbildning-gbuh

Mål

  • Global barn och ungdomshälsa skall vara ett obligatoriskt moment i pediatrikkursen på läkarutbildningen för alla läkarstudenter och bör ingå som ett delmål i kursplanen.

Genomförande

  • Vi vill gärna bidra till att underlätta för detta genom att erbjuda relevanta föreläsningar. Välkomna att kontakta oss så kommer vi gärna med förslag på personer som kan föreläsa om Global Barn och Ungdomsmedicin i ditt lokalområde.
  • Verka för att ”globala diagnoser” blir mer synliga i annan undervisning än i globalmedicinföreläsningar (TB som diff diagnos på gastro/ortoped föreläsningar)

Aktuellt

  • I Umeå finns en kurs i Global Hälsa i Läkarutbildningen.
  • I Malmö/Lund kommer en föreläsning om Global Hälsa ingå i Pediatrikkursen vt 2015.

access_time 2016-04-04 10:59:53

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender