Om oss

Styrelsen vjd planeringsdagar oktober 2020, Campus Nya Varvet, Göteborg.

 

Svenska Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- och Ungdomshälsa bildades 2014 under Barnveckan i Malmö.

Inom medicin – och särskilt inom pediatrik – blir ett globalt synsätt mer och mer nödvändigt genom globalisering, migration och för att uppfylla FNs barnrättskonvention och FNs Hållbara Utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDGs). Global medicinsk kunskap behövs både för arbete i Sverige och utom landets gränser.

Delföreningens syfte är att främja en positiv utveckling för barn och ungdomars hälsa i världen genom att:

  • Skapa nätverk för internationella utbyten
  • Verka för utbildningar i Global Hälsa
  • Samverka med universiteten och främja vetenskapen
  • Lyfta det pediatriska och barnrättsperspektivet i globala hälsofrågor
  • Arbeta för barnets bästa på individ-, grupp- och samhällsnivå i Sverige och världen över

Delföreningen Global Barn- och Ungdomshälsa välkomnar barnläkare och andra läkare med intresse för barns globala hälsofrågor.


access_time 2021-02-17 16:51:27