6 argument för att åka ut

  1. Personlig utveckling och ökad självständighet
  2. Ökad och bredare  medicinsk kompetens som kan överförs till verksamheten
  3. Bättre rustad inför krissituationer såsom perioder av hård arbetsbelastning
  4. Stor mångfald i svenska samhället, kunskaper och erfarenheter från låginkomstländer behövs
  5. Ökad kunskap om omvärlden gällande hälsovård, socioekonomiska förhållanden, kultur, politik och dess påverkan på hälsan.
  6. Man tar ett etiskt/moraliskt ansvar som världsmedborgare

access_time 2020-05-21 12:17:13