Förberedelser

Kurser

2

Medicinska litteraturtips

  • Pocket Book of Hospital Care for Children,” 2nd ed., 2013.  (WHO, gratis pdf. Finns även att köpa som bok.
  • Médecins Sans Frontières – Guidelines
  • “Oxford Handbook of Tropical Medicine,” 4th ed., 2014. Edited by Andrew Brent m.fl. Oxford University Press, jan 2014.
  • ”Principles of Medicin in Africa,” 4th ed., 2013. David Mabey m.fl. Cambridge University Press, mars 2013
  • IMCI riktlinjer (WHO Pdf)
  • Lättåtkomliga pocketböcker, oavsett hur snabb internetförbindelse man har: ”Maternal & Child Health Care: a practical manual for hospitals worldwide” och ”Pocket Book of Hospital Care for Maternal Emergencies including Major Trauma and Neonatal Resuscitation”, http://books.mcai.org.uk
  • ”Manson’s Tropical Diseases”, 23rd ed., 2013. Jeremy Farrar m.fl. Saunders ltd. dec. 2013

access_time 2020-05-21 14:23:39