Förberedelser

Kurser

2

Medicinska litteraturtips

  • “Where There Is No Doctor: A village health care handbook”. 2nd ed., 13th revised printing, 2013.  David Werner mfl.
  • IMCI riktlinjer (WHO Pdf)
  • Pocket book of hospital care for children,” 2nd ed., 2013.  (WHO, gratis pdf. Finns även att köpa som bok.)
  • “Oxford Handbook of Tropical Medicine,” 4th ed., 2014. Edited by Andrew Brent m.fl. Oxford University Press, jan 2014.
  • MSF
  • Lättåtkomliga pocketböcker, oavsett hur snabb internetförbindelse man har: “Maternal & Child Health Care: a practical manual for hospitals worldwide” och “Pocket Book of Hospital Care for Maternal Emergencies including Major Trauma and Neonatal Resuscitation”, http://books.mcai.org.uk

access_time 2016-04-04 10:57:39

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender