Specialistutbildning

spec-utbildn

Mål

  • Global barn och ungdomshälsa skall vara ett obligatoriskt moment i ST-utbildningen för alla barnläkare och bör ingå som ett delmål eller ett tydligt del av delmål i ST-utbildningen.
  • Det skall vara lätt(are) för ST-läkare att genomföra en del-placering utomlands.

Genomförande

  • Som delförening erbjuder vi regelbundna kurser för ST-läkare vid barnveckan.
  • Vi önskar att frågor inom Global barn- och ungdomshälsa skall inkluderas i specialist-tentamen.
  • Vi önskar att främja ST-läkares möjligheter till att kunna genomföra en placering utomlands under ST, bl.a. genom att hjälpa till med kontakter/nätverk.

access_time 2016-04-04 11:00:05