Forskning

Delföreningen för Global Barn- och Ungdomshälsa är angelägna om att de barnläkare som är fokuserade på forskning också ska kunna genomföra detta i låginkomstländer, med möjlighet till stöd från både utländska och svenska finansiärer, beroende på projektets natur.

Det är viktigt att beakta de etiska aspekterna, likaså hur man fördelar författarskap mellan utländska och svenska forskare. Man kan också överväga att rapportera “case reports” om det föreligger ett allmänt internationellt intresse kring en specifik frågeställning eller ett behandlat barn.

4-forskning


access_time 2016-04-04 11:01:37

forum Kommentarer

Kommentera

announcement Nyheter

event Kalender