Forskning

Forskning inom global barn- och ungdomshälsa är mycket angeläget för att förbättra kunskapsläget och driva utvecklingen framåt. Delföreningen för Global Barn- och Ungdomshälsa vill verka genom att synliggöra forskning inom ämnet och underlätta för de barnläkare som är intresserade av att börja forska. Global hälsa är ett brett ämne och det är inte alltid lätt att hitta de forskargrupper som arbetar med det. I menyn till vänster finns ett antal länkar till institutioner som bedriver forskning inom global hälsa och barn, men det finns troligtvis många fler än så.

Vi i föreningen hjälper gärna till med kontaktuppgifter till personer som forskar inom global barnhälsa, kontakta oss så berättar vi mer!

 

4-forskning


access_time 2021-02-17 16:11:01