Utbildning

Health education session, Zaatari refugee camp, Jordan. © WHO / Tania Habjouqa

Vi vill öka kunskapen om de utmaningar global hälsa står inför idag. Detta vill vi skall ske genom utbildningsaktiviteter på läkarutbildningen, inom ramen för ST- läkarutbildningen och som olika fortbildningsaktiviteter för barnläkare och annan sjukvårdspersonal.

Mål:

  • Global barn- och ungdomshälsa skall vara ett obligatoriskt moment i pediatrikkursen på läkarutbildningen för alla läkarstudenter och bör ingå som ett delmål i kursplanen.
  • Global barn- och ungdomshälsa skall vara ett obligatoriskt moment i ST-utbildningen för alla barnläkare och bör ingå som ett delmål eller ett tydligt del av delmål i ST-utbildningen.
  • Det skall vara lätt(are) för ST-läkare att genomföra en del-placering utomlands.
  • Att öka kunskapen om globala problem bland barnläkare och annan sjukvårdspersonal som arbetar med barn och ungdomar.

access_time 2021-02-16 19:52:18